گردش با کالسکه

 

 

ناز پسرم این اولین گردشت هست که با هم دیگه رفتیم بیرون تازه یک ماهت شده بود و برای اولین بار با کالسکه بردمت بیرون  رفتیم مرکز تجاری بوستان از اولش که رفتیم بیرون خوابیدی تا زمانی که برگشتیم خونه ، خوش خواب من

/ 0 نظر / 21 بازدید