سلامی از جنس نوروز

سلام
سلامی به نرمی آفتاب
به روشنایی آب
سلامی به رنگ شقایق های سرخ
به رنگ لاله های خونین
سلامی به تندی ابر های سیار
به آواز نغمه های جویبار
سلامی به بلندای سپیدار
به استواری سایه های کوهسار
سلامی به نرمی نور
به روشنایی ظرف بلور
به نگاه منتظر کودک عشق
سلام . . .
روزگارتان شاد و دلتان پر ز عشق    

                  دوستان عزیز عیدتان مبارک

/ 1 نظر / 21 بازدید