بغض کردن

غنچه زندگیم داره یواش یواش باز می شه ، عزیز دلم روز بروز بزرگ تر می شه و تغییر چهره می ده و هر روز دوست داشتنی تر می شه . تازگی ها نازک نارنجی هم شده هر چیزی که بهش می گیم اگه خوشش نیاد زودی بغض می کنه، تو این عکس هم من براش صدای گربه درآوردم و اون هم بعض کرد.عزیز ترینم مامان و بابا دوست دارن فقط تو بخندی و شاد باشی ، دوست ندار حتی یک لحظه تو رو ناراحت ببینم . 

/ 0 نظر / 56 بازدید