اولین نشستن

چند روز پیش فربد عزیزم برای اولین بار با کمک تکیه دادن به جایی تونست نشستن  رو تجربه کنه ولی مدام به چپ و راست می افتاد چون خیلی شیطون و تکون زیاد می خوره یک جا بند نمی شه امیدوارم یه روزی بیاد پسرم پشت میزهای مدرسه برای پیشرفت بشینه ولی دیگه اونجا شیطونی نکنهلبخند

/ 0 نظر / 50 بازدید