بلال خوردن فربد جون

فربد خیلی بلال دوست داره و تقریبا تو هفته 3 تا 4 تایی بلال می خوره ، یک پارک هم نزدیک خونمون هست که وقتی عصر ها می ریم فربد بازی کنه یک نفری اونجا بلال درست می کنه فربد هم از من می پرسه مامان کیف پولت رو آوردی واسم بلال بخری.......................لبخندلبخند

/ 1 نظر / 68 بازدید