وقتی فربد یاد نوزادی می کند

دلبند مامان دیشب یاد نوزادیهاش افتاده بود و می خواست که دوباره تجربش کنه

دیشب رفته بودیم خونه پسر عمه سعید مهمونی و خدا یه پسر ناز نازی بنام رادین بهشون هدیه داده مشغول ابراز احساسات  با رادین کوچولو بودیم که دیدیم فربد رفته تو نی نی لای لای بچه و داره خودش رو تکون می ده و ذوق کرده و از تکون خوردنش لذت می برد و یاد نوزادی های خودش افتاده بود ، ولی وقتی خودش نوزاد بود خیلی دوست نداشت تو کریر و نی نی لای لای بشینه . ولی دیشب از فرصت استفاده کرد و یه تابی خورد ، تازه بیشتر وسایل بازی نی نی رو هم آورده بود وسایلی که هنوز خود نی نی بهشون دست نزده فربد افتتاح کرد .

/ 0 نظر / 85 بازدید