آوا خانوم و شیطونی هاش

آوا خانوم دستش شکسته و حدودا یک هفته ای می شه که کچ گرفتن و این به خاطر اینکه که شیطونی کرد رفته از بالای تخت آریا پریده پایین و دست راستش از سه جا شکسته طفلی تو درد مقاومه و خیلی اعتراض نمی کنم

عزیز عمه انشا ا... دیگه از این حادثه ها برات اتفاق نیافته و در پناه حق سالم و سلامت باشی

/ 1 نظر / 59 بازدید