بازدید از برج میلاد تهران

فربد کنار سفره هفت سین در گنبد آسمان برج میلاد

پنجشنبه 15/1/1392 سه تایی رفتیم بازدید برج میلاد .

خیلی جایی قشنگ و خوبی بود برای دیدن کل تهران مکان جالبی بود از تراس و نمایشگاهش بازدید کردیم بعد رفتیم گنبد آسمان جای قشنگ و خوش رنگی بود با نمادهای آب ، باد ، خاک و آتش و برگرفته شده از قصه های افسانه ای اشکال قشنگی از جنس برنز طراحی و نصب کرده بودن بعد رفتیم گالری و در آخر موزه سکه که اونهم به نوبه خودش جای قشنگی بود ، طبقات اول و دوم هم رقص آب در حوضچه ها نظر فربد رو به خودش جلب کرد و مدام می گفت آبه ، آبه به فربد که خیلی خوش گذشت از اون بالا ماشین ها رو که می دید کلی ذوق زده می شد آخه ماشین خیلی دوست داره و به ماشین می گه بو بو  خلاصه با کلی گریه و زاری برش گردوندیم پائین و بعد از 4 ساعت بازدید از برج برگشتیم خونه.

 

/ 1 نظر / 18 بازدید