12 مروارید

 

آخ جون دیگه می تونم کباب بخورم آخه دندونای کبابیم دراومد هورررررررررررا

دیروز داشتم با پسر عسلم بازی می کردم که یکدفعه ای محکم دستم رو گاز گرفت منم داشت اشکم در می اومد و متوجه شدم که پسر نانازیم 4 تا دوندون دیگه 2 تا سمت چپ و 2 تا سمت راست از دندون های آسیاش درآمده و ما هم مثل همیشه ذوق کردیم و خوشحال شدیم ولی نازگل پسرم خودش خیلی بیتابی می کنه آخه دندون درآوردن خیلی درد داره و باعث شده که شبها راحت نمی خوابه امیدوارم که زودتر این دردها تموم بشه و میشول مامان بتونه راحت و بدون درد بخوابه

/ 2 نظر / 62 بازدید
بابایی

نخند پدر سوخته [نیشخند]

عزیزه دلم چه عکس زیبایی