فربد و آقا شیر و آقا فیله

نازکم این دو تا عروسکش رو خیلی دوست داره این عروسک ها رو به دسته کرییرش آویزون می کنم هر زمان که می خوام بزارم تو کرییر اول به دسته اون نگاه می کنه و براشون صدا در می آره وقتی که به گوش فیله و یال های شیر دست می زنه صدای خش خش می دن فربد هم ذوق می کنه اینجا هم از اینکه عروسک هاش تو بغلش هستن یه لبخندی به لبهاش نقش بسته

/ 0 نظر / 23 بازدید