وقتی عمو بابک کوچک می شود

 فربد رو وسایلش خیلی حساس و اجازه نمی ده کسی دست بزنه ولی دیروز وقتی عمو بابک سوار موتورش شد اصلا  اعتراضی نکرد و اجازه داد یه دوری با موتورش بزنه

بابک هم به یاد بچگی هاش یه صفایی کرد

 

/ 1 نظر / 93 بازدید

بیشتر بابک داره حال می کنه تا فربد بعدم من قربون قیافه فربد تو این عکس برم خیلی شیطون و بامزه افتاده تو این عکس