حمام آفتاب

پسرم انگار رفته جزایر هاوایی همچین ژست لبه ساحلی به خودش گرفته و داره حمام آفتاب می گیره .

عزیزکم رو غیر مستقیم جلوی آفتاب می زارم، براش خوبه خیلی هم دوست داره ولی برای اینکه چشم های خوشگلش اذیت نشه عینک براش می زنم اونم خیلی راحت صبر می کنه و بعد از چند دقیقه خوابش می بره

/ 0 نظر / 22 بازدید